ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก Welcome to the website of the  Changpuek Subdistrict Administrative Organization

ปลัด

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

Facebook

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/11/2558
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
148
เดือนนี้
3,292
เดือนที่แล้ว
5,007
ปีนี้
38,601
ปีที่แล้ว
33,544
ทั้งหมด
181,222
ไอพี ของคุณ
44.212.96.86

ลำดับรายการวันที่
1คำสั่งเรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์10 ม.ค. 2566
2ประกาศเรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก พ.ศ. 256610 ม.ค. 2566
3ประกาศเรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 256610 ม.ค. 2566
4คำสั่งเรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่รับ - ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์29 ธ.ค. 2565
5คำสั่งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ พ.ศ.256510 ก.พ. 2565
6คำสั่งองค์การบริหารส่วนช้างเผือก เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก13 มิ.ย. 2562
7ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต่้านการทุุจริตคอรัปชั่น23 พ.ย. 2561
8ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ภายนอก15 พ.ย. 2561
9ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประจำปี พ.ศ.2559-25632 ธ.ค. 2558
10ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-25612 ธ.ค. 2558

1