ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก Welcome to the website of the  Changpuek Subdistrict Administrative Organization

ปลัด

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

Facebook

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/11/2558
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
148
เดือนนี้
3,292
เดือนที่แล้ว
5,007
ปีนี้
38,601
ปีที่แล้ว
33,544
ทั้งหมด
181,222
ไอพี ของคุณ
44.212.96.86

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ อบต.ช้างเผือก เรื่อง กำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 5 ก.พ. 2564
2ประกาศ อบต.ช้างเผือก เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินฯ ภ.ดส.127 ม.ค. 2564
3ประกาศ อบต.ช้างเผือก เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ประจำปี 256427 ม.ค. 2564
4ประกาศ อบต.ช้างเผือก เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 256316 ธ.ค. 2563
5ประกาศ อบต.ช้างเผือก เรื่อง การยื่นคำร้องติดตั้ง รื้อถอน เปลี่ยนแปลงข้อความป้าย4 ธ.ค. 2563
6ประกาศ อบต.ช้างเผือก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง4 ธ.ค. 2563
7ประกาศ อบต.ช้างเผือก เรื่อง การยื่นคำร้องติดตั้ง รื้อถอน เปลี่ยนแปลงข้อความป้าย4 ธ.ค. 2563
8ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง27 พ.ย. 2563
9บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.256315 ก.ค. 2563
10ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) และราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด (ภ.ด.ส.2) 15 ก.ค. 2563

1