ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก Welcome to the website of the  Changpuek Subdistrict Administrative Organization

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

Facebook

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/11/2558
วันนี้
41
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
155
เดือนที่แล้ว
3,055
ปีนี้
3,210
ปีที่แล้ว
33,544
ทั้งหมด
145,831
ไอพี ของคุณ
18.232.31.206

นางสาวธัญญารัตน์ อภิวงค์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.081-7841996
Email: changpuek231@gmail.com


นางสาววิไล รอดถาวร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร.089-7586396
Email: changpuek231@gmail.com


นางสาวอรัญญา คำอ้าย
นักจัดการงานทั่วไปขำนาญการ
โทร.089-5539093
Email: changpuek231@gmail.com


นางสาวชญาฐ์พิมณ์ ณ เชียงใหม่
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร.088-9596636
Email: changpuek231@gmail.com


นางสาวณิภษา ศรีเที่ยง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร.098-9192355
Email: changpuek231@gmail.com


นางสาวพลับพลึง แซ่ลี
ครู ค.ศ.1
โทร.080-0332143
Email: changpuek231@gmail.com


นางพนิตตา บุตรแก้ว
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร.0839474489
Email: changpuek231@gmail.com


นายสืบพงค์ แซ่ลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร.096-1374622
Email: changpuek231@gmail.com


นางสาวมะลิวัลย์ ยั่งยืนกุล
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
โทร.080-1244911
Email: changpuek231@gmail.com


นายบวร แซ่ย่าง
นักการภารโรง
โทร.093-3130725
Email: changpuek231@gmail.com


นายมนัส แซ่เฒ่า
คนงานทั่วไป
โทร.061-3181916
Email: changpuek231@gmail.com


นายกิตติพงศ์ แซ่ลี
คนงานทั่วไป
โทร.098-7684800
Email: changpuek231@gmail.com


นางสาวตะวัน แซ่ย่าง
คนงานทั่วไป
โทร.063-5740868
Email: changpuek231@gmail.com