ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก Welcome to the website of the  Changpuek Subdistrict Administrative Organization

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

Facebook

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/11/2558
วันนี้
53
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
155
เดือนที่แล้ว
3,055
ปีนี้
3,210
ปีที่แล้ว
33,544
ทั้งหมด
145,831
ไอพี ของคุณ
18.232.31.206

1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th
08 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th
13 กันยายน 2565

ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th
01 สิงหาคม 2565

ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงาาน และประชาชนในพื้นที่่ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th
26 กรกฎาคม 2565

จิตอาสารักษ์โลก,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th

อบต ช้างเผือก ร่วมกับ สภ ช้างเผือก เทศบาลตำบลช้างเผือก ฝ่ายปกครองท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลช้างเผือก ร่วมกันตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณหน้า สภ ช้างเผือก

23 มิถุนายน 2565

รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th
12 พฤษภาคม 2565

ประกาศการรักษาราชการแทน,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th
10 พฤษภาคม 2565

ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พรบ. ภาษีป้าย (ฉบับที่....) พ.ศ.....,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th

ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พรบ. ภาษีป้าย (ฉบับที่....) พ.ศ.....

ท่านผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นโดยการแสกนผ่านระบบ QR-CODE ตามเอกสารที่แนบ

25 มีนาคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรื่อง ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th
21 มีนาคม 2565

ประกาศปฏิบัติราชการแทน/รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนราชการ,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th
04 มีนาคม 2565

มอบอำนาจให้ปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th
04 มีนาคม 2565

การประชุมแผนชุมชน/หมู่บ้าน,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th
01 มีนาคม 2565

ประกาศ อบต.ช้างเผือก เรื่อง คืนหลักประกันสัญญา,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ช้างเผือก เรื่อง คืนหลักประกันสัญญา แจ้งให้ บริษัท พรเดชา กรุํป (2525) จำกัด คู่สัญญา ตามสัญญาจ้างเลขที่ 002/2562 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 

10 กุมภาพันธ์ 2565

ให้รองนายกรักษาราชการแทน,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th
10 กุมภาพันธ์ 2565

งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th
08 กุมภาพันธ์ 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 9  (125 รายการ)