ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก Welcome to the website of the  Changpuek Subdistrict Administrative Organization

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

ปลัด

Facebook

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/11/2558
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
82
เดือนนี้
2,472
เดือนที่แล้ว
2,533
ปีนี้
12,540
ปีที่แล้ว
26,699
ทั้งหมด
121,617
ไอพี ของคุณ
18.207.132.226

E-sevices


-:- รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 
-:- ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พรบ. ภาษีป้าย (ฉบับที่....) พ.ศ..... 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรื่อง ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
-:- การประชุมแผนชุมชน/หมู่บ้าน 
-:- ประกาศ อบต.ช้างเผือก เรื่อง คืนหลักประกันสัญญา 
-:- งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2565 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรื่อง การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-:- ระบบแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main 
วันท้องถิ่นไทย 2565
ร่วมกิจกรรม งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565
กิจกรรมทำความสะอาดเนื่องในวันท้องถิ่นไทย 2565
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19
รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก